ثبت‌نام

مراسم افتتاحیه و الحاق مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه آموزش عالی بیان گویای تمدن

مراسم افتتاحیه شروع به کار موسسه بیان گویا و الحاق مرکز زبان دانشگاه ارومیه به این مجموعه با حضور رئیس محترم دانشگاه ارومیه و معاون آموزشی و هیات همراه.