ثبت‌نام

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

اطلاعیه تشکیل دوره ها در ساختمان کلاس ها واقع در نازلو و محل موسسه داخل شهر

اطلاعیه تشکیل دوره ها


ثبت نام برای دوره های ترمیک و فشرده چهار مهارته زبان انگلیسی و دوره های آزمون بسندگی دانشگاه ارومیه شروع شد.

دوره ها به صورت مجزا در ساختمان کلاس ها واقع در مرکز نازلو و محل موسسه  در خیابان درستکار تشکیل می شود.

دانشپذیران گرامی می توانند برای سهولت شرکت در دوره ها محل کلاس های خود را انتخاب نمایند.

مراسم ادغام مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه آموزش عالی بیان گویای تمدن

حاضرین به ترتیب از راست :
پروفسور کریم صادقی:مدیر گروه محترم زبان دانشگاه ارومیه، دکتر حب نقی:رئیس محترم دانشگاه ارومیه، پروفسور مظفری: معاون آموزشی دانشگاه ارومیه، دکتر مرندی:رئیس مرکز نظارت و بازرسی مراکز آموزشی، بهروز نیک نفس:رئیس اداره حراست دانشگاه ارومیه، دکتر امیرتکمه چی:رئیس مرکز دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه، دکتر داود تقی زاده: رئیس موسسه آموزش عالی بیان گویا و عضو هیات موسس ، مراسم ادغام مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه عالی بیان گویای تمدن.

مراسم افتتاحیه و الحاق مرکز زبان دانشگاه ارومیه به موسسه آموزش عالی بیان گویای تمدن

مراسم افتتاحیه شروع به کار موسسه بیان گویا و الحاق مرکز زبان دانشگاه ارومیه به این مجموعه با حضور رئیس محترم دانشگاه ارومیه و معاون آموزشی و هیات همراه.